| DNG > DNG > > PS Network > BCC Pharma - chu ky 
LinkBack
23-02-2021, 09:12 AM  
BCC Pharma - chu ky
#1 (permalink)
 
  bccpharma0401
: Jan 2021
: 10
: 1
bccpharma0401 is an unknown quantity at this point
Công ty Cổ phần BCC Pharma được th*nh l*p năm 2019 với sứ mệnh kế thừa, tiếp nối v* lan tỏa những th*nh tựu nghiên cứu trong lĩnh vực dược phẩm v* chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Công ty Cổ phần Công nghệ Hóa sinh Việt Nam (BCC) – doanh nghiệp với lịch s* hình th*nh v* phát triển gần 20 năm, với sứ mệnh mang tới các giải pháp cho sức khỏe con người bằng công nghệ sinh học.
bccpharma0401    

()BCC Pharma - chu ky bccpharma0401 Battlefield Heroes 0 23-02-2021 08:47 AM
BCC Pharma - chu ky bccpharma0401 Nintendo 0 23-02-2021 08:42 AM
BCC Pharma - chu ky bccpharma0401 0 23-02-2021 08:36 AM
BCC Pharma - chu ky bccpharma0401 XboxLIVE 0 23-02-2021 08:26 AM


06:09 AM.