| DNG > > >


 • 13
  96
 
LinkBack
30-04-2022, 11:24 PM  
#1 (permalink)
 
: Mar 2022
: 57
: 1
 is an unknown quantity at this point
߿ ǡ ǡ

.
ɡ ݡ ɡ ɡ .

ɡ .

. . ֡ ɡ ߡ .


:
:
   
01-05-2022, 03:28 AM   #2 (permalink)
 
 legsandeggs
: Mar 2022
: 5,176
: 6
legsandeggs is an unknown quantity at this point
Nguyên nhân t*i khoản Za lo chặn t*nh năng 2023

ZALO UPDATE - KHÓA HÀNG LO*T TÀI KHOẢN
Việc zalo đang c*p nh*t v* thay đổi 1 số t*nh năng có thể l* nguyên nhân khiến h*ng loạt các t*i khoản zalo của các bạn “đóng băng”, lý do muôn thủa tưởng chừng ai cũng thấu hiểu nhưng hầu như bất cứ ai cũng mắc phải. Tiêu biểu như sau
-Đăng nh*p nhiều t*i khoản zalo trên 1 thiết bị
-S* dụng nhiều t*i khỏa mới trên cùng 1 ip
-Ip hoặc id máy có lịch s* xấu ( đã bị qét tk trước đó nhiều lần)
VẬY CÓ “BÃO” CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ?
-Thứ nhất: Tạm thời ngưng login tk zalo 2-3 ng*y, “sau cơn mưa trời lại sáng”
-Thứ hai: Tìm thêm nh* cung cấp, tránh việc bị động khi l*m việc
-Thứ ba: Chấp nh*n v* l*m quen với việc zalo bị chết đi!
*NOTE
-Nh*n tư vấn,support mọi vấn đề liên quan đến zalo
-Cung cấp tk zalo theo yêu cầu
-Kéo nhóm zalo theo cầu
-------------------------------
*THÔNG TIN LIÊN HỆ
Khách h*ng v* đối tác có nhu cầu vui lòng liên hệ
-Hotline: 0789225888 (CSKH)
-Tele: @hanhtrinh24h

Update Acc Zalo chặn t*nh năng 2022
legsandeggs   
01-05-2022, 04:23 AM   #3 (permalink)
 
 legsandeggs
: Mar 2022
: 5,176
: 6
legsandeggs is an unknown quantity at this point
Lý do nick Zalo chặn t*nh năng 2023

ZALO UPDATE - KHÓA HÀNG LO*T TÀI KHOẢN
Việc zalo đang c*p nh*t v* thay đổi 1 số t*nh năng có thể l* nguyên nhân khiến h*ng loạt các t*i khoản zalo của các bạn “đóng băng”, lý do muôn thủa tưởng chừng ai cũng thấu hiểu nhưng hầu như bất cứ ai cũng mắc phải. Tiêu biểu như sau
-Đăng nh*p nhiều t*i khoản zalo trên 1 thiết bị
-S* dụng nhiều t*i khỏa mới trên cùng 1 ip
-Ip hoặc id máy có lịch s* xấu ( đã bị qét tk trước đó nhiều lần)
VẬY CÓ “BÃO” CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ?
-Thứ nhất: Tạm thời ngưng login tk zalo 2-3 ng*y, “sau cơn mưa trời lại sáng”
-Thứ hai: Tìm thêm nh* cung cấp, tránh việc bị động khi l*m việc
-Thứ ba: Chấp nh*n v* l*m quen với việc zalo bị chết đi!
*NOTE
-Nh*n tư vấn,support mọi vấn đề liên quan đến zalo
-Cung cấp tk zalo theo yêu cầu
-Kéo nhóm zalo theo cầu
-------------------------------
*THÔNG TIN LIÊN HỆ
Khách h*ng v* đối tác có nhu cầu vui lòng liên hệ
-Hotline: 0789225888 (CSKH)
-Tele: @hanhtrinh24h

H*nh động Acc Zalo khóa hiện nay
legsandeggs   
01-05-2022, 04:45 AM   #4 (permalink)
 
 legsandeggs
: Mar 2022
: 5,176
: 6
legsandeggs is an unknown quantity at this point
Update Acc Za lo bị vô hiệu vô cớ

ZALO UPDATE - KHÓA HÀNG LO*T TÀI KHOẢN
Việc zalo đang c*p nh*t v* thay đổi 1 số t*nh năng có thể l* nguyên nhân khiến h*ng loạt các t*i khoản zalo của các bạn “đóng băng”, lý do muôn thủa tưởng chừng ai cũng thấu hiểu nhưng hầu như bất cứ ai cũng mắc phải. Tiêu biểu như sau
-Đăng nh*p nhiều t*i khoản zalo trên 1 thiết bị
-S* dụng nhiều t*i khỏa mới trên cùng 1 ip
-Ip hoặc id máy có lịch s* xấu ( đã bị qét tk trước đó nhiều lần)
VẬY CÓ “BÃO” CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ?
-Thứ nhất: Tạm thời ngưng login tk zalo 2-3 ng*y, “sau cơn mưa trời lại sáng”
-Thứ hai: Tìm thêm nh* cung cấp, tránh việc bị động khi l*m việc
-Thứ ba: Chấp nh*n v* l*m quen với việc zalo bị chết đi!
*NOTE
-Nh*n tư vấn,support mọi vấn đề liên quan đến zalo
-Cung cấp tk zalo theo yêu cầu
-Kéo nhóm zalo theo cầu
-------------------------------
*THÔNG TIN LIÊN HỆ
Khách h*ng v* đối tác có nhu cầu vui lòng liên hệ
-Hotline: 0789225888 (CSKH)
-Tele: @hanhtrinh24h

Khắc phục t*i khoản Zalo vô hiệu 2021
legsandeggs   
01-05-2022, 06:36 AM   #5 (permalink)
 
 legsandeggs
: Mar 2022
: 5,176
: 6
legsandeggs is an unknown quantity at this point
Tác hại nick Zalo khóa 2021

ZALO UPDATE - KHÓA HÀNG LO*T TÀI KHOẢN
Việc zalo đang c*p nh*t v* thay đổi 1 số t*nh năng có thể l* nguyên nhân khiến h*ng loạt các t*i khoản zalo của các bạn “đóng băng”, lý do muôn thủa tưởng chừng ai cũng thấu hiểu nhưng hầu như bất cứ ai cũng mắc phải. Tiêu biểu như sau
-Đăng nh*p nhiều t*i khoản zalo trên 1 thiết bị
-S* dụng nhiều t*i khỏa mới trên cùng 1 ip
-Ip hoặc id máy có lịch s* xấu ( đã bị qét tk trước đó nhiều lần)
VẬY CÓ “BÃO” CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ?
-Thứ nhất: Tạm thời ngưng login tk zalo 2-3 ng*y, “sau cơn mưa trời lại sáng”
-Thứ hai: Tìm thêm nh* cung cấp, tránh việc bị động khi l*m việc
-Thứ ba: Chấp nh*n v* l*m quen với việc zalo bị chết đi!
*NOTE
-Nh*n tư vấn,support mọi vấn đề liên quan đến zalo
-Cung cấp tk zalo theo yêu cầu
-Kéo nhóm zalo theo cầu
-------------------------------
*THÔNG TIN LIÊN HỆ
Khách h*ng v* đối tác có nhu cầu vui lòng liên hệ
-Hotline: 0789225888 (CSKH)
-Tele: @hanhtrinh24h

X* lý t*i khoản Za lo bị khóa hiện nay
legsandeggs   
01-05-2022, 09:24 AM   #6 (permalink)
 
 legsandeggs
: Mar 2022
: 5,176
: 6
legsandeggs is an unknown quantity at this point
Lý do t*i khoản Zalo chặn t*nh năng 2023

ZALO UPDATE - KHÓA HÀNG LO*T TÀI KHOẢN
Việc zalo đang c*p nh*t v* thay đổi 1 số t*nh năng có thể l* nguyên nhân khiến h*ng loạt các t*i khoản zalo của các bạn “đóng băng”, lý do muôn thủa tưởng chừng ai cũng thấu hiểu nhưng hầu như bất cứ ai cũng mắc phải. Tiêu biểu như sau
-Đăng nh*p nhiều t*i khoản zalo trên 1 thiết bị
-S* dụng nhiều t*i khỏa mới trên cùng 1 ip
-Ip hoặc id máy có lịch s* xấu ( đã bị qét tk trước đó nhiều lần)
VẬY CÓ “BÃO” CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ?
-Thứ nhất: Tạm thời ngưng login tk zalo 2-3 ng*y, “sau cơn mưa trời lại sáng”
-Thứ hai: Tìm thêm nh* cung cấp, tránh việc bị động khi l*m việc
-Thứ ba: Chấp nh*n v* l*m quen với việc zalo bị chết đi!
*NOTE
-Nh*n tư vấn,support mọi vấn đề liên quan đến zalo
-Cung cấp tk zalo theo yêu cầu
-Kéo nhóm zalo theo cầu
-------------------------------
*THÔNG TIN LIÊN HỆ
Khách h*ng v* đối tác có nhu cầu vui lòng liên hệ
-Hotline: 0789225888 (CSKH)
-Tele: @hanhtrinh24h

Kháng cáo nick Zalo bị tạm ngưng vô cớ
legsandeggs   
01-05-2022, 11:35 AM   #7 (permalink)
 
 legsandeggs
: Mar 2022
: 5,176
: 6
legsandeggs is an unknown quantity at this point
Tại sao Acc Zalo vô hiệu vô cớ

ZALO UPDATE - KHÓA HÀNG LO*T TÀI KHOẢN
Việc zalo đang c*p nh*t v* thay đổi 1 số t*nh năng có thể l* nguyên nhân khiến h*ng loạt các t*i khoản zalo của các bạn “đóng băng”, lý do muôn thủa tưởng chừng ai cũng thấu hiểu nhưng hầu như bất cứ ai cũng mắc phải. Tiêu biểu như sau
-Đăng nh*p nhiều t*i khoản zalo trên 1 thiết bị
-S* dụng nhiều t*i khỏa mới trên cùng 1 ip
-Ip hoặc id máy có lịch s* xấu ( đã bị qét tk trước đó nhiều lần)
VẬY CÓ “BÃO” CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ?
-Thứ nhất: Tạm thời ngưng login tk zalo 2-3 ng*y, “sau cơn mưa trời lại sáng”
-Thứ hai: Tìm thêm nh* cung cấp, tránh việc bị động khi l*m việc
-Thứ ba: Chấp nh*n v* l*m quen với việc zalo bị chết đi!
*NOTE
-Nh*n tư vấn,support mọi vấn đề liên quan đến zalo
-Cung cấp tk zalo theo yêu cầu
-Kéo nhóm zalo theo cầu
-------------------------------
*THÔNG TIN LIÊN HỆ
Khách h*ng v* đối tác có nhu cầu vui lòng liên hệ
-Hotline: 0789225888 (CSKH)
-Tele: @hanhtrinh24h

H*nh động Acc Zalo bị khóa nhanh
legsandeggs   
01-05-2022, 04:07 PM   #8 (permalink)
 
 legsandeggs
: Mar 2022
: 5,176
: 6
legsandeggs is an unknown quantity at this point
Th*ch ứng Acc Za lo bị tạm ngưng hiện nay

ZALO UPDATE - KHÓA HÀNG LO*T TÀI KHOẢN
Việc zalo đang c*p nh*t v* thay đổi 1 số t*nh năng có thể l* nguyên nhân khiến h*ng loạt các t*i khoản zalo của các bạn “đóng băng”, lý do muôn thủa tưởng chừng ai cũng thấu hiểu nhưng hầu như bất cứ ai cũng mắc phải. Tiêu biểu như sau
-Đăng nh*p nhiều t*i khoản zalo trên 1 thiết bị
-S* dụng nhiều t*i khỏa mới trên cùng 1 ip
-Ip hoặc id máy có lịch s* xấu ( đã bị qét tk trước đó nhiều lần)
VẬY CÓ “BÃO” CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ?
-Thứ nhất: Tạm thời ngưng login tk zalo 2-3 ng*y, “sau cơn mưa trời lại sáng”
-Thứ hai: Tìm thêm nh* cung cấp, tránh việc bị động khi l*m việc
-Thứ ba: Chấp nh*n v* l*m quen với việc zalo bị chết đi!
*NOTE
-Nh*n tư vấn,support mọi vấn đề liên quan đến zalo
-Cung cấp tk zalo theo yêu cầu
-Kéo nhóm zalo theo cầu
-------------------------------
*THÔNG TIN LIÊN HỆ
Khách h*ng v* đối tác có nhu cầu vui lòng liên hệ
-Hotline: 0789225888 (CSKH)
-Tele: @hanhtrinh24h

H*nh động nick Za lo chặn t*nh năng vô cớ
legsandeggs   
02-05-2022, 01:23 AM   #9 (permalink)
 
 seobets123
: Mar 2022
: 1,101
: 2
seobets123 is an unknown quantity at this point
Togel Singapore up phụ bác chủ dùng khá l* ok mua mấy cái rồi mai chuyển em cái nữa nhé
seobets123   
02-05-2022, 01:56 AM   #10 (permalink)
 
 seobets123
: Mar 2022
: 1,101
: 2
seobets123 is an unknown quantity at this point
Togel Hongkong em ở đồng tháp vừa nhắn tin cho bác đấy có gì mai g*i cho em nha số điện thoại em la 0945678939
seobets123   

()

« 2022 | »


0 26-04-2022 04:44 PM
7 11-04-2022 03:15 AM
0 02-02-2022 10:30 PM
0 18-11-2021 09:40 PM
0 10-04-2020 11:09 PM


06:14 PM.